Europaudvalget 2011-12
S 3892
Offentligt
1148997_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 3892
§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E
Til:
Dato:
Stillet af:
Europaministeren
20. august 2012
Lykke Friis (V)
Vil ministeren fremover afholde møder i Europa-Parlamentet på vegne af re-
geringens andre fagministre?
(Spm. nr. S 3892).
Den 20. august 2012
Svaret bedes sendt elektronisk til
spørgeren på
rasmus.bebe@ft.dk,
Lykke.Friis@ft.dk og til
Lovsekretariatet på lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet