Ligestillingsudvalget 2011-12
S 562
Offentligt
1036934_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 562§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL M UN DT LIG B E S VA R E L S EDE N

9 . NO V EM BER 2 01 1

Til:

Dato:

Stillet af:

Udenrigsministeren4. november 2011Fatma Øktem (V)
Vil udenrigsministeren garantere, at ministeren ikke vil indføre en praksis iUdenrigsministeriet, hvor ministeriet i strid med ligebehandlingslovenafskediger gravide og kvinder på barsel?(Spm. nr. S 562).
Den 4. november 2011Lovsekretariatet
På Folketingets formands vegneLovsekretariatet