By- og Boligudvalget 2011-12
S 805
Offentligt
1041993_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 805§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E

Til:

Dato:

Stillet af:

Ministeren for by, bolig og landdistrikter17. november 2011Karina Adsbøl (DF)
Har ministeren en holdning til tv-pakker i den almene boligsektor vedrørendedet frie valg?(Spm. nr. S 805).
Den 17. november 2011
Svaret bedes sendt elektronisk tilspørgeren på Karina.Adsbol@ft.dkog til Lovsekretariatet på lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegneLovsekretariatet