Beskæftigelsesudvalget 2011-12
S 3704
Offentligt
1143864_0001.png
Folketingets LovsekretariatChristiansborg1240 København K
BeskæftigelsesministerietVed Stranden 81061 København KT 72 20 50 00E bm@bm.dkwww.bm.dkCVR 10172748EAN 5798000398566
Folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) har den 9. juli 2012 stillet følgendespørgsmål nr. S 3704, som hermed besvares.
12. juli 2012J.nr. 2012-0009441

Spørgsmål nr. S 3704:

”Mener ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. S 3648, at et vikariat,uanset varighed og uanset om jobfunktionerne/branchen er relevante for den ledi-ges fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet eller ligger i forlængelse af den ledi-ges hidtidige karriere, altid vil være så attraktivt for den ledige, at hun vil vælge vi-kariatet, også selvom det vil betyde, at hun dermed ikke vil være berettiget til enforlængelse af sin dagpengeperiode med et halvt år?”

Endeligt svar:

Som jeg oplyste i mit svar på spørgsmål S 3574, sikrer forlængelsen af dagpenge-perioden overordnet, at ingen personer på grund af afkortningen af dagpengeperio-den i 2010 vil opbruge dagpengeretten i 2012. Formålet med forlængelsen er at gi-ve ledige dagpengemodtagere længere tid til at finde et job.Et vikariat vil uanset branche og varighed være med til at forstærke tilknytningentil arbejdsmarkedet og dermed forbedre mulighederne for fortsat beskæftigelse ef-ter udløbet af vikariatet. Samtidig vil beskæftigelsen kunne indgå ved opgørelsen afet nyt beskæftigelseskrav.
Venlig hilsen
Mette Frederiksen