Socialudvalget 2012-13
B 79 Spørgsmål 12
Offentligt
1243509_0001.png

Socialudvalget

Til:

Dato:

Social- og integrationsministeren1. maj 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

B 79

Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats for bortførte børn.Af Eyvind Vesslbo (V) m.fl.

Spørgsmål 12

Ministeren nævnte i TV2 nyhederne kl. 22 torsdag den 21. marts, at ministeri-et er i kontakt med de amerikanske myndigheder, som også oplever proble-mer med tilbagelevering af bortførte børn fra Makedonien. Ministeren bedesoplyse, hvori denne kontakt med de amerikanske myndigheder består, og omde danske myndigheder i samarbejde med de amerikanske myndighederplanlægger konkrete initiativer for at få tilbageleveret bortførte børn fra Make-donien.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) EllenTrane Nørby (V).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Ellen.Trane.Norby@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Anne Baastrupformand
1/1