Europaudvalget 2011-12
KOM (2012) 0380 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
8. februar 2015
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Forordning om periodisk syn af køretøjer
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Transportmi-
nisteriets grund- og nærhedsnotat om Kommissionens udkast til forord-
ning om periodisk syn af køretøjer, KOM(2012) 0380.
Notatet er ligeledes sendt til Folketingets Transportudvalg
Nicolai Wammen