Europaudvalget 2013-14
KOM (2012) 0369
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
4. december 2013
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Ministeriet
for Sund og Forebyggelses besvarelse af spørgsmål nr. 1 ad KOM (2012)
0369 af 15. november 2013 vedrørende kliniske forsøg med humanmedi-
cinske lægemidler.
Nick Hækkerup