Europaudvalget 2012-13
KOM (2012) 0629
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
2
400.C.2-0
EUK
19. december 2012
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Kommissionens arbejdsprogram/ danske arbejdsmarkedspensio-
ner og små- og mellemstore virksomheder.
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Udenrigsmi-
nisteriets besvarelse af spørgsmål nr. 1-2 ad KOM (2012) 0629 af 22.
november 2012 vedrørende Kommissionens arbejdsprogram/ danske
arbejdsmarkedspensioner og små- og mellemstore virksomheder.
Besvarelserne er udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet, som jeg
kan henholde mig til.
Nicolai Wammen