Forslag til direktiv om fremstilling, præsentation og salg af tobak (Tobaksdirektivet)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 452 final} {SWD(2012) 453 final}

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2014/40/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20120788.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2012) 0788.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
19.12.2012
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2012/0366
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om ministrenes kommentar til EUU alm. del - bilag 748 om det europæiske forbud mod snus, til sundhedsministeren, kopi til udenrigsministeren 23.06.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 156

2016-17

Spm. om hvorvidt ministeren kan bekræfte, at regeringen forud for Kommissionens stævning af Danmark den 13. oktober 2014 ikke har bestridt eller argumenteret mod Kommissionens fortolkning af, at salg af løs snus ikke er lovligt i Danmark, til sundhedsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.12.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 20

2014-15 (1. samling)

Spm. om status på forhandlingerne om tobaksdirektivet og danske mærkesager, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til handels- og europaministeren 05.09.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 19

2012-13

Er ministeren enig med SF's medlem af Europa-Parlamentet, Margrete Auken, der i Fyens Stiftstidende den 31. august 2013 tilkendegiver, at vi i Danmark »ikke skal være specielt stolte« af de godt 700 medarbejdere i de tobaksfabrikker, som har dansk hovedsæde og produktion, og som fremstiller pibetobak, rulletobak, cigarer og røgfri tobak? 03.09.2013 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 2321

2012-13

Spm. om ministerens kommentarer til henvendelse fra DADAFO (Dansk E-damper Forening), til ministeren for sundhed- og forebyggelse, kopi til handels- og europaministeren 21.08.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 18

2012-13

Spm. om ministerens holdning til de ændringsforslag til Tobaksdirektivets artikel 15, stk. 1, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 25.06.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 17

2012-13

Spm. om ministeren vil kommentere artiklen "EU's föreslagna tobaksregler strider mot svensk grundlag", og redegøre for, om den danske regering har støttet den svenske regerings ønske om at få ophævet forbuddet mod markedsføring af snus, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 17.06.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 15

2012-13

Spm. om kommentar til henvendelse af 17/6-13 fra Professor Martin Jarvis m.fl. vedr. tobaksdirektivet og snus, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 17.06.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 16

2012-13

Spm. om det for en EU-borger bosiddende i Danmark er lovligt at købe snus via e-handel, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 14.06.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 14

2012-13

Spm. om det irske formandskabs seneste statuspapir til Rådets arbejdsgruppe for sundhed vedr. forslag om revision af tobaksvaredirektivet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 11.06.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 13

2012-13

Spm. om de andre EU-landes positioner på de danske mærkesager vedr. tobaksdirektivet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 06.06.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 12

2012-13

Spm. om ministeren vil oversende referater fra de senest afholdte møder om direktivforslaget i Rådets arbejdsgruppe om sundhed i fortrolighed til udvalget, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 03.06.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 11

2012-13

Mener ministeren, ligesom EU's kommissær for Sundhed, at tynde cigaretter bliver opfattet som mindre skadelige end andre cigaretter, og hvis ministeren støtter et forbud mod tynde cigaretter, hvilken videnskab støtter ministeren sig op af for at dokumentere effekten? 21.05.2013 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 1900

2012-13

Mener ministeren, at et indgreb som det i begrundelse nævnte er et proportionalt indgreb i virksomhedernes ret til at udvikle varemærker, og hvilken videnskab støtter ministeren sig til for at dokumentere effekten af et sådant indgreb? 21.05.2013 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 1901

2012-13

Mener ministeren, at lovgivning skal bygge på subjektive tolkninger af forskellige produkter, eller skal EU's lovgivning bygge på fakta og videnskab? 21.05.2013 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 1902

2012-13

Spm. om ministeren vil oversende referater fra de senest afholdte møder fra behandlingen af tobaksproduktdirektivet i Rådets arbejdsgruppe om offentlig sundhed, så det kan dokumenteres, at den danske regering udelukkende stiller spørgsmål og ikke har lagt sig fast på en dansk holdning til direktivet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 18.04.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 10

2012-13

Støtter ministeren et forbud mod salg af løs snus? 05.04.2013 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 1574

2012-13

Spm. om oversendelse af korrespondancen der har fundet sted mellem ministeren og EU-ordførerne fra Venstre og Det Konservative Folkeparti, i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget om salg af løs snus (L189), til europaministeren 05.04.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 9

2012-13

Samrådsspm. om salg af snus i løs vægt i Danmark, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 03.04.2013 Besvaret Samrådsspørgsmål

EUU alm. del

Samrådsspørgsmål P

2012-13

Spm. om forhandlingerne i Rådet om Kommissionens ændringsforslag til Tobaksdirektivet for så vidt angår røgfri tobak, herunder i hvilket omfang den danske delegation har fremført Folketingets flertals holdning om, at man fra Folketingets side ikke kan støtte et forbud mod markedsføring af snus, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 22.03.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 8

2012-13

Spm. om billedadvarsler og IP-rettigheder, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 21.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 2

2012-13

Spm. om ændringer i dansk praksis for IP-rettigheder, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 21.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 3

2012-13

Spm. om WHO's anbefaling til billedadvarslet på cigaretpakker, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 21.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 4

2012-13

Spm. om regulering af fremtidige tobaksprodukter, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 21.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 5

2012-13

Spm. om andre landes behandling af rammelovgivning ved nye tobaksprodukter, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 21.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 6

2012-13

Spm. om Folketingets indflydelse, hvis det nuværende antal foreslåede delegerede retsakter bibeholdes, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 21.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 7

2012-13

Mener ministeren, at krav om kasseformede cigaretpakker og krav om, at rulletobak altid skal pakkes i punge i stedet for f.eks. metalbokse, sikrer formålet med tydeligt at afspejle den sundhedsskadelige virkning af tobakken, som angivet i Kommissionens forslag til tobaksdirektiv? 01.02.2013 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 1009

2012-13

Mener ministeren ikke, at det er at hoppe over, hvor gærdet er lavest, når tobaksdirektivet lægger op til forbud mod tilsætningsstoffer, der giver kendetegnende aroma eller smag eller er med til at give indtryk af, at varerne er mindre farlige, og i øvrigt lægger op til, at medlemslandene selv skal vurdere farligheden af andre tilsætningsstoffer, i stedet for i forbindelse med direktivet konkret at forholde sig til problematikken omkring samtlige af tilsætningsstofferne? 01.02.2013 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 1012

2012-13

Spm. om reformen af tobaksdirektivet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 14.01.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 1

2012-13

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Er ministeren enig med SF's medlem af Europa-Parlamentet, Margrete Auken, der i Fyens Stiftstidende den 31. august 2013 tilkendegiver, at vi i Danmark »ikke skal være specielt stolte« af de godt 700 medarbejdere i de tobaksfabrikker, som har dansk hovedsæde og produktion, og som fremstiller pibetobak, rulletobak, cigarer og røgfri tobak? 03.09.2013 § 20-spørgsmål

S 2321

2012-13

Mener ministeren, ligesom EU's kommissær for Sundhed, at tynde cigaretter bliver opfattet som mindre skadelige end andre cigaretter, og hvis ministeren støtter et forbud mod tynde cigaretter, hvilken videnskab støtter ministeren sig op af for at dokumentere effekten? 21.05.2013 § 20-spørgsmål

S 1900

2012-13

Mener ministeren, at et indgreb som det i begrundelse nævnte er et proportionalt indgreb i virksomhedernes ret til at udvikle varemærker, og hvilken videnskab støtter ministeren sig til for at dokumentere effekten af et sådant indgreb? 21.05.2013 § 20-spørgsmål

S 1901

2012-13

Mener ministeren, at lovgivning skal bygge på subjektive tolkninger af forskellige produkter, eller skal EU's lovgivning bygge på fakta og videnskab? 21.05.2013 § 20-spørgsmål

S 1902

2012-13

Støtter ministeren et forbud mod salg af løs snus? 05.04.2013 § 20-spørgsmål

S 1574

2012-13

Mener ministeren, at krav om kasseformede cigaretpakker og krav om, at rulletobak altid skal pakkes i punge i stedet for f.eks. metalbokse, sikrer formålet med tydeligt at afspejle den sundhedsskadelige virkning af tobakken, som angivet i Kommissionens forslag til tobaksdirektiv? 01.02.2013 § 20-spørgsmål

S 1009

2012-13

Mener ministeren ikke, at det er at hoppe over, hvor gærdet er lavest, når tobaksdirektivet lægger op til forbud mod tilsætningsstoffer, der giver kendetegnende aroma eller smag eller er med til at give indtryk af, at varerne er mindre farlige, og i øvrigt lægger op til, at medlemslandene selv skal vurdere farligheden af andre tilsætningsstoffer, i stedet for i forbindelse med direktivet konkret at forholde sig til problematikken omkring samtlige af tilsætningsstofferne? 01.02.2013 § 20-spørgsmål

S 1012

2012-13

 • 06-12-2013 kl. 12:00
  Møde i Europaudvalget
 • 15-11-2013 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 07-06-2013 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 24-05-2013 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 17-05-2013 kl. 10:15
  Møde i Europaudvalget
 • 08-05-2013 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 04-04-2013 kl. 12:00
  Møde i Europaudvalget
 • 01-03-2013 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
 • 18-01-2013 kl. 10:00
  Møde i Europaudvalget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 7. januar 2013, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb ifølge IPEX 4. marts 2013. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev


Kommissionens konsekvensanalyse - SWD (2012) 0452

Kommissionens konsekvensanalyse - SWD (2012) 0453 - resumé

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Spm. om ministrenes kommentar til EUU alm. del - bilag 748 om det europæiske forbud mod snus, til sundhedsministeren, kopi til udenrigsministeren 23.06.2017 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 156

2016-17

Henvendelse af 20/6-17 fra Clive Bates vedr. EU-forbud mod snus 20.06.2017 Henvendelse

EUU alm. del

Bilag 748

2016-17

Spm. om hvorvidt ministeren kan bekræfte, at regeringen forud for Kommissionens stævning af Danmark den 13. oktober 2014 ikke har bestridt eller argumenteret mod Kommissionens fortolkning af, at salg af løs snus ikke er lovligt i Danmark, til sundhedsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.12.2014 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 20

2014-15 (1. samling)

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 20 om hvorvidt ministeren kan bekræfte, at regeringen forud for Kommissionens stævning af Danmark den 13. oktober 2014 ikke har bestridt eller argumenteret mod Kommissionens fortolkning af, at salg af løs snus ikke er lovligt i Danmark, fra sundhedsministeren 20.01.2015 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 20

2014-15 (1. samling)

Notat om stævning mod Danmark i sag C-468/14 om manglende opfyldelse af forpligtelser efter tobaksvaredirektivet (salg af løs snus i Danmark) 09.12.2014 Notat

EUU alm. del

Bilag 170

2014-15 (1. samling)

Notat om stævning mod Danmark i sag C-468/14 om manglende opfyldelse af forpligtelser efter tobaksvaredirektivet (salg af løs snus i Danmark) 30.10.2014 Notat

EUU alm. del

Bilag 64

2014-15 (1. samling)

Højt antal udtalelser om EU-sager fra nationale parlamenter til Kommissionen 15.08.2014 EU note

EU-note

E 30

2013-14

3303. samling i Rådet Transport, telekommunikation og energi 14.03.2014 Pressemeddelelse

Rådsmøde transport, tele og energi 14/3-14

2013-14

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 6/12-13 21.01.2014 Referat

EUU alm. del

Bilag 208

2013-14

Henvendelse af 28/12-13 fra Dansk E-damper Forening vedr. det nuværende forhandlingsnotat fra Trialogen i EU om tobaksdirektivet 28.12.2013 Henvendelse

KOM (2012) 0788

Bilag 14

2013-14

3280 Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik 09.12.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 9.-10/12-13

2013-14

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/11-13 05.12.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 136

2013-14

Samlenotat vedr. rådsmøde (Beskæftigelse) 9/12-13 (sundhedsdelen) 28.11.2013 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 9.-10/12-13

Bilag 3

2013-14

Henvendelse af 16/10-13 fra DADAFO om den videre vej for e-damp/e-cigaretter 16.10.2013 Henvendelse

KOM (2012) 0788

Bilag 13

2013-14

3258 Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) 26. og 27. september 2013 25.09.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde konkurrenceevne 27/9-13

2012-13

Svar på spm. nr. S 2321: Er ministeren enig med SF's medlem af Europa-Parlamentet, Margrete Auken, der i Fyens Stiftstidende den 31. august 2013 tilkendegiver, at vi i Danmark »ikke skal være specielt stolte« af de godt 700 medarbejdere i de tobaksfabrikker, som har dansk hovedsæde og produktion, og som fremstiller pibetobak, rulletobak, cigarer og røgfri tobak? 10.09.2013 Endeligt svar

Svar på S 2321

2012-13

Spm. om status på forhandlingerne om tobaksdirektivet og danske mærkesager, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til handels- og europaministeren 05.09.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 19

2012-13

EUU kom (2012) 0788 svar på spm. 19 om status på forhandlingerne om tobaksdirektivet og danske mærkesager, til ministeren for sundhed og forebyggelse, fra handels- og europaministeren 03.10.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 19

2013-14

Er ministeren enig med SF's medlem af Europa-Parlamentet, Margrete Auken, der i Fyens Stiftstidende den 31. august 2013 tilkendegiver, at vi i Danmark »ikke skal være specielt stolte« af de godt 700 medarbejdere i de tobaksfabrikker, som har dansk hovedsæde og produktion, og som fremstiller pibetobak, rulletobak, cigarer og røgfri tobak? 03.09.2013 § 20-spørgsmål

S 2321

2012-13

Spm. om ministerens kommentarer til henvendelse fra DADAFO (Dansk E-damper Forening), til ministeren for sundhed- og forebyggelse, kopi til handels- og europaministeren 21.08.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 18

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 18 om ministerens kommentarer til henvendelse fra DADAFO (Dansk E-damper Forening), fra ministeren for sundhed- og forebyggelse, kopi til handels- og europaministeren 17.09.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 18

2012-13

Henvendelse af 27/7-13 fra Dansk E-damper Forening om en indføring og forklaring af problematikker ang. e-cigaretter 30.07.2013 Henvendelse

KOM (2012) 0788

Bilag 12

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 12/6-13 03.07.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 487

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 7/6-13 01.07.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 472

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13 - sundhedsdelen 28.06.2013 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13

Bilag 8

2012-13

Spm. om ministerens holdning til de ændringsforslag til Tobaksdirektivets artikel 15, stk. 1, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 25.06.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 17

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 17 om ministerens holdning til de ændringsforslag til Tobaksdirektivets artikel 15, stk. 1, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 08.07.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 17

2012-13

3247th Council meeting Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs 20 and 21 June 2013 20.06.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13

2012-13

Henvendelse af 17/6-13 fra Professor Martin Jarvis m.fl. vedr. tobaksdirektivet og snus 17.06.2013 Henvendelse

KOM (2012) 0788

Bilag 11

2012-13

Spm. om ministeren vil kommentere artiklen "EU's föreslagna tobaksregler strider mot svensk grundlag", og redegøre for, om den danske regering har støttet den svenske regerings ønske om at få ophævet forbuddet mod markedsføring af snus, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 17.06.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 15

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 15 om ministeren vil kommentere artiklen "EU's föreslagna tobaksregler strider mot svensk grundlag", og redegøre for, om den danske regering har støttet den svenske regerings ønske om at få ophævet forbuddet mod markedsføring af snus, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 01.07.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 15

2012-13

Spm. om kommentar til henvendelse af 17/6-13 fra Professor Martin Jarvis m.fl. vedr. tobaksdirektivet og snus, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 17.06.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 16

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 16 om kommentar til henvendelse af 17/6-13 fra Professor Martin Jarvis m.fl. vedr. tobaksdirektivet og snus, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 01.07.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 16

2012-13

Spm. om det for en EU-borger bosiddende i Danmark er lovligt at købe snus via e-handel, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 14.06.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 14

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 14 om det for en EU-borger bosiddende i Danmark er lovligt at købe snus via e-handel, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 18.06.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 14

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 24/5-13 14.06.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 432

2012-13

Beslutningsreferat vedr. direktiv om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter 12.06.2013 Meddelelse

KOM (2012) 0788

Bilag 10

2012-13

Spm. om det irske formandskabs seneste statuspapir til Rådets arbejdsgruppe for sundhed vedr. forslag om revision af tobaksvaredirektivet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 11.06.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 13

2012-13

Fortroligt dokument 18.06.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 13

2012-13

Spm. om de andre EU-landes positioner på de danske mærkesager vedr. tobaksdirektivet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 06.06.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 12

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 12 om de andre EU-landes positioner på de danske mærkesager vedr. tobaksdirektivet, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 18.06.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 12

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 17/5-13 06.06.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 410

2012-13

Spm. om ministeren vil oversende referater fra de senest afholdte møder om direktivforslaget i Rådets arbejdsgruppe om sundhed i fortrolighed til udvalget, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 03.06.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 11

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 11 om ministeren vil oversende referater fra de senest afholdte møder om direktivforslaget i Rådets arbejdsgruppe om sundhed i fortrolighed til udvalget, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 01.07.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 11

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13, sundhedsdelen 30.05.2013 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 20-21/6-13

Bilag 3

2012-13

Svar på spm. nr. S 1902: Mener ministeren, at lovgivning skal bygge på subjektive tolkninger af forskellige produkter, eller skal EU's lovgivning bygge på fakta og videnskab? 29.05.2013 Endeligt svar

Svar på S 1902

2012-13

Svar på spm. nr. S 1901: Mener ministeren, at et indgreb som det i begrundelse nævnte er et proportionalt indgreb i virksomhedernes ret til at udvikle varemærker, og hvilken videnskab støtter ministeren sig til for at dokumentere effekten af et sådant indgreb? 29.05.2013 Endeligt svar

Svar på S 1901

2012-13

Svar på spm. nr. S 1900: Mener ministeren, ligesom EU's kommissær for Sundhed, at tynde cigaretter bliver opfattet som mindre skadelige end andre cigaretter, og hvis ministeren støtter et forbud mod tynde cigaretter, hvilken videnskab støtter ministeren sig op af for at dokumentere effekten? 29.05.2013 Endeligt svar

Svar på S 1900

2012-13

Beslutningsreferat vedr. forslag til direktiv om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter 24.05.2013 Meddelelse

KOM (2012) 0788

Bilag 9

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/5-13 23.05.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 395

2012-13

Samlenotat om tobaksvaredirektivet 21.05.2013 Notat

KOM (2012) 0788

Bilag 8

2012-13

Mener ministeren, ligesom EU's kommissær for Sundhed, at tynde cigaretter bliver opfattet som mindre skadelige end andre cigaretter, og hvis ministeren støtter et forbud mod tynde cigaretter, hvilken videnskab støtter ministeren sig op af for at dokumentere effekten? 21.05.2013 § 20-spørgsmål

S 1900

2012-13

Mener ministeren, at et indgreb som det i begrundelse nævnte er et proportionalt indgreb i virksomhedernes ret til at udvikle varemærker, og hvilken videnskab støtter ministeren sig til for at dokumentere effekten af et sådant indgreb? 21.05.2013 § 20-spørgsmål

S 1901

2012-13

Mener ministeren, at lovgivning skal bygge på subjektive tolkninger af forskellige produkter, eller skal EU's lovgivning bygge på fakta og videnskab? 21.05.2013 § 20-spørgsmål

S 1902

2012-13

Beslutningsreferat vedr. direktiv om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter 14.05.2013 Meddelelse

KOM (2012) 0788

Bilag 7

2012-13

3237. samling i Rådet Landbrug og fiskeri 13. -14. maj 2013 13.05.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde landbrug og fiskeri 13-14/5-13

2012-13

Samlenotat om tobaksvaredirektivet 30.04.2013 Notat

KOM (2012) 0788

Bilag 6

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde den 4/4-13 23.04.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 350

2012-13

Spm. om ministeren vil oversende referater fra de senest afholdte møder fra behandlingen af tobaksproduktdirektivet i Rådets arbejdsgruppe om offentlig sundhed, så det kan dokumenteres, at den danske regering udelukkende stiller spørgsmål og ikke har lagt sig fast på en dansk holdning til direktivet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 18.04.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 10

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 10 om ministeren vil oversende referater fra de senest afholdte møder fra behandlingen af tobaksproduktdirektivet i Rådets arbejdsgruppe om offentlig sundhed, så det kan dokumenteres, at den danske regering udelukkende stiller spørgsmål og ikke har lagt sig fast på en dansk holdning til direktivet, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 15.05.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 10

2012-13

Spm. om oversendelse af korrespondancen der har fundet sted mellem ministeren og EU-ordførerne fra Venstre og Det Konservative Folkeparti, i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget om salg af løs snus (L189), til europaministeren 05.04.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 9

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 9 om oversendelse af korrespondancen der har fundet sted mellem ministeren og EU-ordførerne fra Venstre og Det Konservative Folkeparti, i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget om salg af løs snus (L189), fra europaministeren 03.05.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 9

2012-13

Støtter ministeren et forbud mod salg af løs snus? 05.04.2013 § 20-spørgsmål

S 1574

2012-13

Samrådsspm. om salg af snus i løs vægt i Danmark, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 03.04.2013 Samrådsspørgsmål

EUU alm. del

Samrådsspørgsmål P

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde den 1/3-13 03.04.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 301

2012-13

Spm. om forhandlingerne i Rådet om Kommissionens ændringsforslag til Tobaksdirektivet for så vidt angår røgfri tobak, herunder i hvilket omfang den danske delegation har fremført Folketingets flertals holdning om, at man fra Folketingets side ikke kan støtte et forbud mod markedsføring af snus, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 22.03.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 8

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 8 om forhandlingerne i Rådet om Kommissionens ændringsforslag til Tobaksdirektivet for så vidt angår røgfri tobak, herunder i hvilket omfang den danske delegation har fremført Folketingets flertals holdning om, at man fra Folketingets side ikke kan støtte et forbud mod markedsføring af snus, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 15.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 8

2012-13

Folketingets udtalelse om tobaksdirektivet 04.03.2013 Notat

KOM (2012) 0788

Bilag 5

2012-13

Sundhedsudvalgets udtalelse vedrørende Kommissionens forslag til revision af tobaksvaredirektivet 27.02.2013 Notat

KOM (2012) 0788

Bilag 4

2012-13

Opdateret grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til direktiv om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter 22.02.2013 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2012) 0788

Bilag 2

2012-13

Henvendelse af 22/2-13 fra Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening om tobaksvaredirektivet 22.02.2013 Henvendelse

KOM (2012) 0788

Bilag 3

2012-13

Spm. om billedadvarsler og IP-rettigheder, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 21.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 2

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 2 om billedadvarsler og IP-rettigheder, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 21.03.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 2

2012-13

Spm. om ændringer i dansk praksis for IP-rettigheder, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 21.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 3

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 3 om ændringer i dansk praksis for IP-rettigheder, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 21.03.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 3

2012-13

Spm. om WHO's anbefaling til billedadvarslet på cigaretpakker, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 21.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 4

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 4 om WHO's anbefaling til billedadvarslet på cigaretpakker, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 21.03.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 4

2012-13

Spm. om regulering af fremtidige tobaksprodukter, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 21.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 5

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 5 om regulering af fremtidige tobaksprodukter, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 21.03.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 5

2012-13

Spm. om andre landes behandling af rammelovgivning ved nye tobaksprodukter, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 21.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 6

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 6 om andre landes behandling af rammelovgivning ved nye tobaksprodukter, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 21.03.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 6

2012-13

Spm. om Folketingets indflydelse, hvis det nuværende antal foreslåede delegerede retsakter bibeholdes, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 21.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 7

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 7 om Folketingets indflydelse, hvis det nuværende antal foreslåede delegerede retsakter bibeholdes, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 21.03.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 7

2012-13

Fortroligt dokument 06.02.2013 Endeligt svar

Svar på S 1009

2012-13

Fortroligt dokument 06.02.2013 Endeligt svar

Svar på S 1012

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 18/1-13 05.02.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 195

2012-13

Mener ministeren, at krav om kasseformede cigaretpakker og krav om, at rulletobak altid skal pakkes i punge i stedet for f.eks. metalbokse, sikrer formålet med tydeligt at afspejle den sundhedsskadelige virkning af tobakken, som angivet i Kommissionens forslag til tobaksdirektiv? 01.02.2013 § 20-spørgsmål

S 1009

2012-13

Mener ministeren ikke, at det er at hoppe over, hvor gærdet er lavest, når tobaksdirektivet lægger op til forbud mod tilsætningsstoffer, der giver kendetegnende aroma eller smag eller er med til at give indtryk af, at varerne er mindre farlige, og i øvrigt lægger op til, at medlemslandene selv skal vurdere farligheden af andre tilsætningsstoffer, i stedet for i forbindelse med direktivet konkret at forholde sig til problematikken omkring samtlige af tilsætningsstofferne? 01.02.2013 § 20-spørgsmål

S 1012

2012-13

Grund- og nærhedsnotat om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter 24.01.2013 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2012) 0788

Bilag 1

2012-13

Kommissionen foreslår en reform af EU's tobaksdirektiv 15.01.2013 EU note

EU-note

E 14

2012-13

Spm. om reformen af tobaksdirektivet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, kopi til europaministeren 14.01.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2012) 0788

Spørgsmål 1

2012-13

KOM (2012) 0788 - svar på spm. 1, fra sundhedsministeren 14.02.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2012) 0788

Spørgsmål 1

2012-13

Regeringens høringssvar vedr. tobaksvaredirektivet 08.03.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 299

2010-11 (1. samling)

EUU alm. del - svar på spørgsmål 140, fra udenrigsministeren 29.06.2009 Endeligt svar

EUU alm. del

2008-09

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik