Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
KOM (2012) 0788
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
1. juli 2013
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Tobaksvaredirektivet
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Ministeriet
for Sundhed og Forebyggelses besvarelse af spørgsmål nr. 16 ad KOM
(2012) 0788 af 17. juni 2013 vedrørende tobaksvaredirektivet.
Nicolai Wammen