Retsudvalget 2012-13
L 133 Spørgsmål 45
Offentligt
1224124_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren12. marts 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 133

Om udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning.Af justitsministeren (Morten Bødskov)

Spørgsmål 45

Hvor mange fængselspladser forventes der frigivet som følge af lovforslagetsudvidelse af fodlænkeordningen til at omfatte udslusningsafsoning i fodlænkefor langtidsdømte?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen (V).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på karsten.lauritzen@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1