Retsudvalget 2012-13
L 144 Spørgsmål 195
Offentligt
1255121_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Udenrigsministeren
30. maj 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 144
Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen.
Af justitsministeren (Morten Bødskov)
Spørgsmål 195
Er udenrigsministeren i besiddelse af oplysninger om andre internationale skalaer, der
rangerer lande efter åbenhed i forvaltningen, og vil ministeren i bekræftende fald oplyse,
hvor Danmark er placeret på disse? Vil ministeren i benægtende fald, undersøge om så-
danne skalaer eksisterer, og hvor Danmark er placeret på skalaerne?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Pernille.Skipper@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardt
formand
1/1