Socialudvalget 2012-13
L 160 Bilag 1
Offentligt
1220204_0001.png
Folketingets Socialudvalg
MinisterenHolmens Kanal 221060 København K
Tlf. 3392 9300Fax. 3393 2518E-mail sm@sm.dkwww.sm.dk
Oversendelse af høringssvar og høringsnotat til L 160 forslag til lov omændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administrati-on på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser)
Dato: 27. februar 2013J.nr. 2012-7900
Til Socialudvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar og høringsnotatvedrørende ovennævnte lovforslag.
Med venlig hilsen
Karen Hækkerup
Bilag vedlagt:Høringssvar og høringsnotat