Socialudvalget 2012-13
L 160 Bilag 1
Offentligt
1220205_0001.png
1220205_0002.png
1220205_0003.png
1220205_0004.png
1220205_0005.png
1220205_0006.png
1220205_0007.png
1220205_0008.png
1220205_0009.png
1220205_0010.png
1220205_0011.png
1220205_0012.png
1220205_0013.png
1220205_0014.png
1220205_0015.png
1220205_0016.png
1220205_0017.png
1220205_0018.png
1220205_0019.png
1220205_0020.png
1220205_0021.png
1220205_0022.png
1220205_0023.png
1220205_0024.png
1220205_0025.png
1220205_0026.png
1220205_0027.png
1220205_0028.png
1220205_0029.png
1220205_0030.png
1220205_0031.png
1220205_0032.png
1220205_0033.png
1220205_0034.png
1220205_0035.png
1220205_0036.png
1220205_0037.png
1220205_0038.png
1220205_0039.png
1220205_0040.png
1220205_0041.png
1220205_0042.png
1220205_0043.png
1220205_0044.png
1220205_0045.png
1220205_0046.png
1220205_0047.png
1220205_0048.png
1220205_0049.png
1220205_0050.png
1220205_0051.png
1220205_0052.png
1220205_0053.png
1220205_0054.png
1220205_0055.png
1220205_0056.png
1220205_0057.png
1220205_0058.png
1220205_0059.png
1220205_0060.png
1220205_0061.png
1220205_0062.png
1220205_0063.png
1220205_0064.png
1220205_0065.png
1220205_0066.png
1220205_0067.png
1220205_0068.png
1220205_0069.png
1220205_0070.png
1220205_0071.png
1220205_0072.png
1220205_0073.png
1220205_0074.png
1220205_0075.png
1220205_0076.png
1220205_0077.png
1220205_0078.png
1220205_0079.png
1220205_0080.png
1220205_0081.png
1220205_0082.png
1220205_0083.png
1220205_0084.png
1220205_0085.png
1220205_0086.png
1220205_0087.png
1220205_0088.png
1220205_0089.png
Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om social service oglov om retssikkerhed og administration på det sociale område(Kriminalpræventive sociale indsatser).Indholdsfortegnelse:Myndighed eller organisationAdvokatrådetAnkestyrelsenBKFBørnerådetBørnesagens FællesrådDHDansk ErhvervDADSDanske RegionerFADDDKRFOAInstitut for MenneskerettighederKLKøbenhavns ByretLEVLOSHK/KommunalRed BarnetRetslægerådetRigsadvokatenRigspolitietRådet for Socialt UdsatteSamrådet for kriminelle udviklingshæmmede i NordjyllandSelveje DanmarkSocialpædagogerneTABUKAVestre LandsretSide23-45-67-1011-1213-1415-1617-1819-2021-282930-3132-3637-5455-626364-6869-707172-747576-7778798081-8283-8687-8889
1 af 89
2 af 89
3 af 89
4 af 89
5 af 89
6 af 89
7 af 89
8 af 89
9 af 89
10 af 89
11 af 89
12 af 89
13 af 89
14 af 89
15 af 89
16 af 89
17 af 89
18 af 89
19 af 89
20 af 89
21 af 89
22 af 89
23 af 89
24 af 89
25 af 89
26 af 89
27 af 89
28 af 89
29 af 89
30 af 89
31 af 89
32 af 89
33 af 89
34 af 89
35 af 89
36 af 89
37 af 89
38 af 89
39 af 89
40 af 89
41 af 89
42 af 89
43 af 89
44 af 89
45 af 89
46 af 89
47 af 89
48 af 89
49 af 89
50 af 89
51 af 89
52 af 89
53 af 89
54 af 89
55 af 89
56 af 89
57 af 89
58 af 89
59 af 89
60 af 89
61 af 89
62 af 89
Københavns Byret
Social- og IntegrationsministerietHolmens Kanal 221060 København K
PræsidentenDomhuset, Nytorv 251450 København K.Tlf. 33 44 80 00Fax 33 44 84 88CVR 21 65 95 09administration.kbh@domstol.dkJ. nr. 9099.2013.2
Den 25. januar 2013
Ved en mail af 21. december 2012 har Social- og Integrationsministeriet anmodet om eventuelle be-mærkninger til et udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhedog administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser).
Jeg skal i den anledning på byretspræsidenternes vegne oplyse, at udkastet ikke giver byretterne anled-ning til at fremkomme med bemærkninger.
Der henvises til j.nr. 2012-7900.
Med venlig hilsen
Søren Axelsen
63 af 89
64 af 89
65 af 89
66 af 89
67 af 89
68 af 89
69 af 89
70 af 89
71 af 89
72 af 89
73 af 89
74 af 89
75 af 89
76 af 89
77 af 89
78 af 89
79 af 89
Jon Falkenberg KehlerFra:Sendt:Til:Emne:Susanne Bonde <susanne.bonde@hjoerring.dk>20. januar 2013 17:01Julie BegtorpVedrørende lovforslaget om ændring i reglerne for kriminelle
HejUdover de kommentarer, der viderebringes via KL, vil jeg fremføre denne kommentar.Det er et godt og klart lovforslag, og det er dejligt, at de unge udviklingshæmmede nævnes - at de også kanidømmes foranstaltningsdomme - jf rigsadvokatens meddelelse nr. 5 fra 2007.Der er blot en mangel - i bekendtgørelsen om magtanvendelse overfor børn og unge, for at en dom af type 1 kaneffektueres af kommunerne - og for at en dom af type 2 fuldt ud kan udnyttes.Jeg foreslår derfor en tilføjelse i nugældende § 30, der lige er udsendt - som et nyt nummer, hvoraf fremgår, atophold på sikret institution kan finde sted på baggrund af en foranstaltningsdom jf. Straffeloven § 68 formålgruppen, der fremgår af § 16 stk. 1 2 pkt eller § 16 stk. 2.Med venlig hilsenSusanne BondeFormand for Samrådet for kriminelle udviklingshæmmede i NordjyllandSendt fra min iPad
80 af 891
81 af 89
82 af 89
83 af 89
84 af 89
85 af 89
86 af 89
87 af 89
88 af 89
89 af 89