Socialudvalget 2012-13
L 160 Bilag 2
Offentligt
1227985_0001.png

Socialudvalget

Til:

Dato:

Udvalgets medlemmer19. marts 2013

L 160

Om kriminalpræventive sociale indsatser.Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Frist for spørgsmål:Frist for svar:Frist for betænkningsbidrag:Politisk drøftelse og betænkningsafgivelse21. marts 201316. april 201319. april 201325. april 2013
Med venlig hilsen
Christina Diekhöner Harbeck,udvalgssekretær
1/1