Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
L 172 Spørgsmål 11
Offentligt
1226728_0001.png

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Til:

Dato:

Ministeren for sundhed og forebyggelse15. marts 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 172

Om levende donors samtykke til donation og sterilisation m.v.Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)

Spørgsmål 11

Vil ministeren oplyse antallet af hospitalsværger i Danmark?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Jane.Heitmann@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Flemming Møller Mortensenformand
1/1