Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13
L 41 Spørgsmål 12
Offentligt
1175244_0001.png

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til:

Dato:

Erhvervs- og vækstministeren7. november 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 41

Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven. (Indførelse affængselsstraf i kartelsager, forhøjelse af bødeniveauet, straflempelse, ændre-de sagsprocesser m.v.).Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)

Spørgsmål 12

Vil brancheforeninger fortsat kunne udarbejde fælles salgs- og leveringsbetin-gelser og udarbejdelse af andre branchestandarder uden dermed at risikerefængselsstraf?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Preben.Henriksen@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karin Gaardstedformand
1/1