Retsudvalget 2012-13
L 144
Offentligt
1255753_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET2.juni 2013Spørgsmål fra Retsudvalget tiludenrigsministeren af 30. maj2013. REUspørgsmål nr. 193,stillet efter ønske fraPernilleSkipper (EL).Spørgsmål 193:Er udenrigsministeren i besiddelse af en engelsk oversættelse af L 144, eller deleheraf, og vil udenrigsministeren i bekræftende fald sende det til Retsudvalget?Svar:Udenrigsministeriet råder ikke over en engelsk oversættelse af L 144. Der henvises i øvrigt tiljustitsministerens besvarelse af Retsudvalgets spørgsmål nr. 85.