Retsudvalget 2012-13
L 144
Offentligt
1255756_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET2. juni 2013Spørgsmål fra Retsudvalget tiludenrigsministeren af 30. maj2013. REUspørgsmål nr. 194,stillet efter ønske fraPernilleSkipper (EL).Spørgsmål 194:Vil udenrigsministeren oplyse, hvor Danmark ligger på den internationale RTI(Right to Information) skala, og hvilke overvejelser dette giver ministerenanledning til?Svar:Oplysninger om den såkaldte ”RTI Rating” udarbejdet af en canadisk NGO ”Centre for Lawand Democracy” er tilgængelig på internettet.Det kan oplyses, at justitsministeren offentligt harkommenteret det faktuelle grundlag for NGO’ens vurderinger.