Retsudvalget 2012-13
L 144
Offentligt
1255759_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET2. juni 2013Spørgsmål fra Retsudvalget tiludenrigsministeren af 30. maj2013. REUspørgsmål nr. 195,stillet efter ønske fraPernilleSkipper (EL).Spørgsmål 195:Er udenrigsministeren i besiddelse af oplysninger om andre internationale skalaer,der rangerer lande efter åbenhed i forvaltningen, og vil ministeren i bekræftendefald oplyse, hvor Danmark er placeret på disse? Vil ministeren i benægtende fald,undersøge om sådanne skalaer eksisterer, og hvor Danmark er placeret påskalaerne?Svar:Udenrigsministeriet ses ikke at være i besiddelse afsådanne skalaer udarbejdet af internationaleorganisationer.