Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
L 172
Offentligt
1238048_0001.png
Holbergsgade 6DK-1057 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWsum.dk
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Dato: 17. april 2013Enhed: SygehuspolitikSagsbeh.: SUMTKSags nr.: 1106267Dok nr.: 1177653
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 15. marts 2013 stilletfølgende spørgsmål nr. 11 (L 172) til ministeren for sundhed og forebyggelse,som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann(V).Spørgsmål nr. 11:”Vil ministeren oplyse antallet af hospitalsværger i Danmark?”Svar:Hospitalsværgebegrebet findes ikke i sundhedslovgivningen.Der er ikke i dette lovforslag tale om, at der udpeges specielle værger medhenblik på donation, sådan som Forebyggelses- og Patientrådet giver udtrykfor i deres henvendelse, jf. L 172 – bilag 2. Det, de omtaler i henvendelsen, erformentligt forsøgsværger udpeget i medfør af lov om videnskabsetisk be-handling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.Den værge, der omtales i dette forslags § 1, nr. 3, er en værge udpeget i med-før af værgemålsloven.Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål 12.
Med venlig hilsen
Astrid Krag
/
Tove Kjeldsen