Transportudvalget 2012-13
L 8
Offentligt
1176353_0001.png
MINISTEREN
TransportudvalgetFolketinget
DatoJ. nr.
9. november 20122012-3481
Frederiksholms Kanal 27 F1220 København KTelefon41 71 27 00
Transportudvalget har i brev af 26. oktober 2012 stillet mig følgende spørgsmål18 vedrørende L 8 – Forslag til lov om ændring af lov om den selvstændigeoffentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S samt fusionsskatteloven.(Fremgangsmåde ved anskaffelse af rullende materiel, generel garantistillelse,bestyrelsessammensætning, mulighed for DSB og Naviair til at fusionereskattefrit med helejede datterselskaber, konsekvensændringer som følge afselskabsloven m.v.), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efterønske fra Martin Geertsen (V).

Spørgsmål nr. 18:

Hvordan mener ministeren, at inddragelsen af ekstern ekspertviden iforbindelse med indkøb af togmateriel harmonerer med ministerens ambitionom, at danskerne ifølge ministeren skal være med til at vælge fremtidens tog?

Svar:

Jeg synes, at det harmonerer ganske udmærket.Inddragelse af ekspertviden udelukker ikke, at danskerne kan være med iforbindelse med fremtidens tog.Den eksterne kvalitetssikring af virksomhedens beslutninger skal tjene til atsikre, at det faglige grundlag for udbud og indgåelse af kontrakt er i orden.
Medvenlighilsen
Henrik Dam Kristensen