Europaudvalget 2012-13
Rådsmøde 3208 - konkurrenceevne Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
29. november 2012
SAMLENOTAT
Rådsmøde (konkurrenceevne) den 10.-11. december 2012
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 7. december
2012 - dagsordenspunkt rådsmøde (konkurrenceevne) den 10.-11. de-
cember 2012 - vedlægges Erhvervs- og Vækstministeriets samlenotat
vedrørende de punkter, der forventes optaget på dagsordenen.
Nicolai Wammen