Europaudvalget 2012-13
Rådsmøde 3212 - landbrug og fiskeri Bilag 3
Offentligt
1200257_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
21. december 2012
Rådsmøde 3212 - landbrug og fiskeri
Rådsmøde nr. 3212 (landbrug og fiskeri) den. 18.-20. december 2012
Referat af møde i § 5-udvalget (landbrug og fiskeri) den 3/12-12
Europaudvalgets sekretariat har (via Udenrigsministeriet) fra Ministeriet for
fødevarer, landbrug og fiskeri til fortrolig underretning modtaget referat af
møde i § 5-udvalget (landbrug og fiskeri) den 3. december 2012 forud for
rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 18.-20. december 2012.
Materialet ligger til gennemsyn i Europaudvalgets sekretariat og vil ikke blive
omdelt.
Med venlig hilsen
Maria Bøtker
Europaudvalgets sekretariat
1/1
Vedrørende følgende KOM-sager: KOM (2012) 0608, KOM (2012) 0668, KOM (2012) 0498 og
KOM (2012) 0720