Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13
S 831
Offentligt
1203581_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 831§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E

Til:

Dato:

Stillet af:

Børne- og undervisningsministeren11. januar 2013Merete Riisager
Mener ministeren, at det er en offentlig forpligtelse at indrette fleksible tilbudtil fraskilte forældre, der er nødsaget til at bo og arbejde langt fra hinanden,således at familien får mulighed for at gøre brug af offentlige pasningstilbud ito kommuner?(Spm. nr.S 831).
Den 11. januar 2013
Svaret bedes sendt elektronisk tilspørgeren på Merete.Riisager@ft.dk,jonathan.nielsen@ft.dk og tilLovsekretariatet på lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegneLovsekretariatet