Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13
S 831
Offentligt
1205626_0001.png
17-01-2013Børne- og undervisningsminister Christine Antorinis skriftlige svar til medlem af Folketinget MereteRiisager (LA) på spørgsmål af 11. januar 2013 (nr. S 831)”Mener ministeren, at det er en offentlig forpligtelse at indrette fleksible tilbud til fraskilte forældre, derer nødsaget til at bo og arbejde langt fra hinanden, således at familien får mulighed for at gøre brug afoffentlige pasningstilbud i to kommuner?”Svar:Barnets tarv skal komme i første række, uanset hvordan forældre indretter sig. Af hensyn til et barnsbehov for tryghed og kontinuitet i hverdagen, kan børn kun optages i én daginstitution eller én dagple-je. Når barnet skal begynde i skole, skal forældrene også vælge, hvor i landet barnet skal gå i skole.Daginstitutioner og dagpleje er i dag ikke alene et pasningstilbud, hvor barnet opholder sig, mens for-ældrene går på arbejde. Dagtilbud er i dag også et sted, hvor børn trives og lærer vigtige kompetencer,som er afgørende for barnets liv her og nu og senere i skolen. Derfor er det vigtigt, ikke alene af hensyntil barnets behov for tryghed og kendte rammer, men også for barnets trivsel og læring, at barnet i vi-dest mulige omfang oplever kontinuitet og sammenhæng i den periode, barnet går i dagtilbud.Jeg mener derfor ikke, at det er en offentlig forpligtelse at stille to offentlige dagtilbudspladser til rådig-hed for forældre, der bor og arbejder langt fra hinanden.Christine Antorini