Europaudvalget 2013-14
EUU Alm.del Bilag 443
Offentligt
1366403_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
7. maj 2014
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 11. april 2014
Til orientering vedlægges det offentlige referat for Europaudvalgets åbne
møde den 10. april 2014.
Der udsendes to referater af Europaudvalgets møder. Det ene referat er
offentligt og indeholder referat fra behandlingen af alle åbne punkter på
Europaudvalgets dagsorden. Det andet referat er fortroligt, idet det både
indeholder referat fra behandlingen af de lukkede og åbne punkter på
dagsordenen.
Det bemærkes, at udvalgsmødereferater er redigerede referater af
Europaudvalgsmøderne og ikke en ordret gengivelse. Det bemærkes
endvidere, at referatet udsendes af Europaudvalgets sekretariat uden
forudgående godkendelse af Europaudvalget.
Med venlig hilsen
Lotte Rickers Olesen,
udvalgssekretær
1/1