Europaudvalget 2013-14
EUU Alm.del Bilag 502
Offentligt
1379799_0001.png
11. juni 2014
Til Europaudvalget
Vedr. pkt. 4 (landbrug og fiskeri) til Europaudvalgsmødet den 12. juni 2014
CARE Danmark og Mellemfolkelig Samvirke har følgende kommenter til Europaudvalgets diskussion om rapport
fra
Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om markedsudviklingen på mælke- og mejerimarkedet og om
anvendelse af mælkepakkens bestemmelser forud for rådsmøde nr. 3322 (landbrug og fiskeri) den 16.-17. juni 2014.
Kommissionens rapport hævder at ophævelsen af mælkekvoterne i EU, med udgangen af marts 2015, ikke vil
forårsage markante stigninger i den europæiske mælkeproduktion. Det gælder den samlede mælkeproduktion for
alle EU lande. For det såkaldte ’mælkehjørne’ i EU, som omfatter Danmark, gælder dette imidlertid ikke. Ifølge
agri-trade vil Arla øge mælkeproduktionen med mellem en til to milliarder liter mælk over de kommende år. Det
indre marked kan kun absorbere en brøkdel af det stigende udbud og derfor er de europæiske mejerigiganter i gang
med at afsøge nye markeder uden for EU. Kina er et marked i vækst for danske mejeriprodukter. Ligeledes er Afrika
Syd for Sahara. Derfor er diskussionen af mælkepakkens bestemmelser ikke kun et internt, men også et globalt
anliggende.
CARE Danmark og Mellemfolkelig Samvirke har dokumenteret i to forskellige rapporter, at massive mængder
importeret pulvermælk i Vestafrika og Bangladesh skader den lokale mælkeproduktion. Det frarøver nationale
regeringer incitamentet til at investere i mejerisektorudvikling, det udgør unfair priskonkurrence og det svækker
lokale mælkeproducenters forhandlingsposition. Konsekvensen er, at mange vestafrikanske lande forbruger
pulvermælk importeret fra EU, Kina og Brasilien til trods for at huse millioner af lokale mælkebønder. Mælkepulveret
frarøver
lokale
mælkebønder
en
vigtig
indtjeningsmulighed
(for
mere
læs:
www.ms.dk/2014/05/eksport-af-maelkepulver-skader-verdens-fattigste).
Regeringen har i regeringsgrundlaget forpligtet sig til princippet om politikkohærens for udvikling (PCD), og Handels-
og Udviklingsministeren fremlægger den nationale handlingsplan for området mandag den 16. juni i København. I
lyset heraf, anbefaler CARE Danmark og Mellemfolkelig Samvirke følgende:
Den danske regering forholder sig kritisk til Kommissionens analyse af konsekvenserne af kvoteophævelsen.
Den danske regering opfordrer Kommissionen til at lave individuelle landestudier af konsekvenserne af
kvoteophævelsen for at skabe overblik over den reelle indflydelse på det globale marked.
Den danske regering bør sikre, at offentlige støtteordninger til fremme af dansk eksport baseres på krav om
forretningsmodeller, som eksplicit tager højde for de negative sociale konsekvenser i modtagerlandene.
Med Venlig Hilsen,
Marianne Haahr
Kommunikations og Advocacychef
CARE Danmark
Tlf. 53 72 72 43
Nils Brøgger Jakobsen
Politik og Kampagnechef
Mellemfolkeligt Samvirke
tlf. 77 31 00 36