Europaudvalget 2013-14
EUU Alm.del Spørgsmål 90
Offentligt
1316397_0001.png

Europaudvalget

Til:

Dato:

Beskæftigelsesministeren19. december 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

EUU alm. del

Spørgsmål 90

Hvilke nationale retsregler (love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser) erder inden for ministerens ressortområde i 2012 udstedt med hjemmel i EU-regler, det være sig forordninger (fakultative bestemmelser), direktiver ogstatsstøtteregler, eller anvendt som grundlag for administrationen?Enslydende spørgsmål er stillet til samtlige ministre, undtagen statsministe-ren.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Adelsteen (DF).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Pia.Adelsteen@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Eva Kjer Hansenformand
Kopi til handels- og europaministeren
1/1