Europaudvalget 2013-14
EUU Alm.del
Offentligt
1323859_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Besvarelsen af spørgsmålene nr. 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108,111, 114, 117, 120 og 123 alm. del af 19. december 2013 fra Folketingets Europaudvalg(spørgsmålene er stillet efter ønske fra Pia Adelsteen (DF))

Spørgsmål 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120 og

123

Hvilke nationale retsregler (love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser) er der inden forministerens ressortområde i 2012 udstedt med hjemmel i EUregler, det være sig forordninger(fakultative bestemmelser), direktiver og statsstøtteregler, eller anvendt som grundlag foradministrationen? Enslydende spørgsmål er stillet til samtlige ministre, undtagenstatsministeren.

Svar

Det har ikke været muligt at besvare spørgsmålene inden for svarfristen. Spørgsmåleneforventes endeligt besvaret snarest muligt.