Europaudvalget 2013-14
EUU Alm.del
Offentligt
1333416_0001.png
Folketingets EuropaudvalgChristiansborg1240 København K
BeskæftigelsesministerietVed Stranden 81061 København KT 72 20 50 00E bm@bm.dkwww.bm.dkCVR 10172748EAN 5798000398566
FEUhar i brev af 19. december 2013 stillet følgende spørgsmål nr.90 (alm. del),som hermed besvares. Spørgsmålet er stilletefter ønske fraPia Adelsteen (DF).

Spørgsmål nr. 90:

27. januar 2014J.nr. 2014-968
”Hvilke nationale retsregler (love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser) er derinden for ministerens ressortområde i 2012 udstedt med hjemmel i EU-regler, detvære sig forordninger (fakultative bestemmelser), direktiver og statsstøtteregler, el-ler anvendt som grundlag for administrationen?Enslydende spørgsmål er stillet til samtlige ministre, undtagen statsministeren.”

Endeligt svar:

Netstedet retsinformation.dk giver adgang til det fælles statslige retsinformations-system. Fra retsinformation.dk kan der søges i alle love og alle regler (bekendtgø-relser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne m.v. Civilstyrelsen, som hø-rer under Justitsministeriet, er ansvarlig for driften af retsinformation.dk og detproduktionssystem, som er grundlaget for det statslige retsinformationssystem. Jeghenviser derfor til justitsministerens besvarelse af spørgsmålet, der, på baggrund afbidrag fra Civilstyrelsen (Retsinformation), indeholder en samlet opgørelse af an-tallet af nationale retsregler, der er udstedt inden for de enkelte ressortministerier,undtaget Statsministeriet, i 2012, og som gennemfører mv. EU-retsakter til danskret.
Venlig hilsen
Mette Frederiksen