Forsvarsudvalget 2012-13
JOIN (2012) 0039 Bilag 1
Offentligt
1235294_0001.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
9. april 2013

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Det fælles forslag til rådsafgørelse om implementeringen af Lissa-

bon-traktatens artikel 222 (solidaritetsbestemmelsen).

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Forsvarsmini-steriets grund- og nærhedsnotat vedrørende Kommissionen og Unionensrepræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitiks fælles forslagom Unionens gennemførelse af Solidaritetsbestemmelsen (TEU artikel222).
Nicolai Wammen