Europaudvalget 2012-13
KOM (2013) 0012 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
7. februar 2013
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Konventionen om international handel med udryddelsestruede vil-
de dyr og planter (CITES)
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljøministe-
riets grund- og nærhedsnotat vedrørende Kommissionens forslag til Rå-
dets afgørelse om Den Europæiske Unions holdning til visse forslag, der
er forelagt det 16. møde mellem parterne i konventionen om internatio-
nal handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), Bang-
kok, Thailand, den 3. – 14. marts 2013, KOM (2013) 0012.
Nicolai Wammen