Transportudvalget 2012-13
KOM (2013) 0027 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
6. marts 2013
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og ophævelse af agen-
turforordningen
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Transportmi-
nisteriets grund- og nærhedsnotat om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om
ophævelse af forordning (EU) nr. 881/2004 (agenturforordningen),
KOM (2013) 0027.
Materialet er ligeledes fremsendt parallelt til Folketingets Transportud-
valg.
Nicolai Wammen