Udenrigsudvalget 2012-13
KOM (2013) 0092 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
2
400.C.2-0
EUK
2. april 2013
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Meddelelse fra Kommissionen om ”Et værdigt liv for alle: Fattig-
domsudryddelse og en bæredygtig udvikling i verden”
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljøministe-
riets og Udenrigsministeriets grund- og nærhedsnotat vedrørende med-
delelse fra Kommissionen om ”Et værdigt liv for alle: Fattigdomsudryd-
delse og en bæredygtig udvikling i verden”, KOM (2013) 0092.
Materialet er ligeledes sendt til Folketingets Udenrigsudvalg samt Folke-
tingets Miljøudvalg.
Nicolai Wammen