Retsudvalget 2013-14
KOM (2013) 0173 Spørgsmål 3
Offentligt
1362153_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
28. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2013) 0173
Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om oprettelse af Europol
Spørgsmål 3
Ministeren bedes redegøre for konsekvenserne, såfremt Danmark ikke læn-
gere kan deltage i Europol-samarbejdet.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Ellemann-Jensen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Jakob.Ellemann-Jen-
sen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Eva Kjer Hansen
formand
Kopi til udenrigsministeren
1/1