Finansudvalget 2012-13
KOM (2013) 0522 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
11. september 2013
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring
af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af den Eu-
ropæiske Unions Solidaritetsfond
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Udenrigsmi-
nisteriets grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning
(EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af den Europæiske Unions Solidari-
tetsfond, KOM (2013) 0522.
Nick Hækkerup