Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14
KOM (2013) 0550 Spørgsmål 6
Offentligt
1359201_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Erhvervs- og vækstministeren
14. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2013) 0550
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for
kortbaserede betalingstransaktioner
Spørgsmål 6
Hvad er regeringens holdning til Honour All Cards Rule?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Eva.Kjer.Hansen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Eva Kjer Hansen
formand
Kopi til udenrigsministeren
1/1