Forslag til forordning om Europol

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om EU-agenturet for samarbejde og uddannelse inden for retshåndhævelse (Europol) samt om ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA {SWD(2013) 98 final} {SWD(2013) 99 final} {SWD(2013) 100 final}

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20130173.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol nr. 2 KOM (2013) 0173.pdf

Ændret forslag

1_DA_ACT_part1_v3.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
27.03.2013
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2013/0091
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 87, stk. 2, litra b) TEUF, Art. 88 TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold)
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om, hvorvidt det var tiltænkt - forud for Danmarks særaftale med Europol, at de hjemmeværnsfolk, som hjælper dansk politi med grænsekontrollen, skulle have haft adgang til at benytte Europols QUEST-system, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.11.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 68

2018-19 (1. samling)

Spm. om, hvordan det kunne gå til, at Europol ved en fejl den 17. oktober uden varsel de facto lukkede for dansk politis søgeadgang til Europols database EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.11.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 69

2018-19 (1. samling)

Spm. om, på hvilket niveau i Europol det blev besluttet at lukke for dansk politisk søgeadgang til Europols database EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.11.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 70

2018-19 (1. samling)

Spm. om, hvilke konkrete kategorier af oplysninger dansk politi ville have haft adgang til via dansk politis analyseplatform POL-INTEL, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.11.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 71

2018-19 (1. samling)

Spm. om antallet af opslag i Europols registre dansk politi har foretaget eller anmodet om fra 2014, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 24.09.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 407

2017-18

Spm. om, hvor mange gange det har hæmmet eller forsinket en efterforskning, at dansk politi har mistet adgang til direkte søgning i Europols registre, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 24.09.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 408

2017-18

Spm. om, hvorvidt Schweiz på et rådsmøde for Retlige og Indre anliggender d. 14 september 2017 ytrede ønske om, at Schweiz får direkte søgeadgang til Europols kriminalregister EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 28.08.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 331

2017-18

Spm. om, hvorvidt EU har afvist en anmodning fra Schweiz om at få direkte søgeadgang til Europols database EIS til den schweiziske anti-terror-enhed, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 31.05.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 227

2017-18

Spm. om, hvad Danmark har foretaget sig for at bakke op den schweiziske anmodning om direkte søgeadgang til EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 31.05.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 228

2017-18

Spm. om schengenlande, som ikke er medlem af Europol, der har ytret ønske om at få direkte søgeadgang til Europols databaser, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 31.05.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 229

2017-18

Spm. om, hvordan danske betjente ved grænsen indtil den 1. november 2017 kunne foretage søgninger i Europols databaser, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 23.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 134

2017-18

Spm. om, hvor mange gange dansk politi søgte i Europols informationssystem (EIS) i 1. kvartal af 2018, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 03.04.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 110

2017-18

Spm. om, hvor mange gange dansk politi søgte i Europols informationssystem (EIS) i 4. kvartal af 2017, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 03.01.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 58

2017-18

Spm. om schengenlande, som ikke er medlem af Europol, der har ytret ønske om at få adgang til Europols nye QUEST-system, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 56

2017-18

Spm. om forsinkelser ved fremskaffelse af oplysninger i forbindelse med Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 57

2017-18

Spm. om, hvorvidt logningsregler også gælder Europol Information System, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 04.12.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 40

2017-18

Spm. om ministerens talepapir fra samrådet t samrådet den 28/11-17 om rapporter fra EU og EUROPOL vedr. IP-kriminalitet, til justitsministeren 28.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 207

2017-18

Spm. om, hvorvidt det er korrekt, at danske betjente ved grænsen siden 31/10-17 har haft adgang til at søge i dele af Europols registre via en app, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 28

2017-18

Spm. om, hvorvidt den nye Europol-aftale skaber forsinkelser for danske betjente i forbindelse med indhentning af oplysninger, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 29

2017-18

Spm. om, hvor mange gange dansk politi søgte i Europols informationssystem (EIS) i de fire kvartaler af 2016 og de første tre kvartaler 2017, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 30

2017-18

Spm. om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at danske betjente på gade ikke kan søge oplysninger via app på smartphone, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 31

2017-18

Spm. om, hvilke oplysninger dansk politi ville have gjort tilgængelige for de øvrige EU-medlemslande ved søgninger i Europols database via QUEST, såfremt Danmark havde været med i pilotprojekt om QUEST, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 32

2017-18

Spm. om, hvorvidt danske politi kan få adgang til at søge oplysninger via app i SIS II eller Interpols FIND-system, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 33

2017-18

Spm. om, hvorvidt personer, der er blevet efterlyst i EIS også bliver efterlyst via SIS II, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 34

2017-18

Spm. om ministerens holdning til, at dansk politi skal kunne bruge Quest-søgedatabasen fra Europol til at finde terrormistænkte, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 15

2017-18

Spm. om, hvilke lande der deltager i Europol-samarbejdet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 16

2017-18

Spm., om en sammenhæng mellem flygtningestrømmen på 1,24 millioner mennesker til EU i 2015, og at myndighederne i 2015 foretog 633.639 søgninger i EIS (Europol Information System), til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 17

2017-18

Spm., om, hvorvidt Europols arbejdsområde er kampen mod alvorlig organiseret kriminalitet, for eksempel terrorisme, hvidvaskning af penge, narkohandel, menneskehandel, børneporno og cyberkriminalitet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 18

2017-18

Spm., om, hvad EU vil gøre ud over at sammenkøre data via Quest for at sikre, at afviste asylansøgere ikke tager på såkaldt asyl-shopping i EU, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 19

2017-18

Spm., om en ny Quest-app ikke registrerer eller på anden måde logger brugeren af appen, således at data ikke efterfølgende kan misbruges af EU til at tvinge medlemslandene til at påtage sig en asylbehandling efter Dublinreglerne, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.11.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 20

2017-18

Spm., om adgangen til Quest for danske betjente, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 17.10.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 3

2017-18

MFU spm. om ministeren vil tage initiativ til et forebyggende samarbejde med EUROPOL om at undgå udbredelse af mafiaen, til justitsministeren 31.08.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 874

2016-17

Spm. om i hvor mange tilfælde, at der har være gennemført afstemninger i Europols bestyrelse, til justitsministeren 21.04.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 169

Spørgsmål 1

2016-17

Spm. om, hvor mange gange dansk politi søgte i Europols informationssystem (EIS) i 2016 samt hvor mange søgninger de enkelte medlemslande og samarbejdspartnere har foretaget i 2016, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 29.03.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 104

2016-17

Samrådsspm. om ministeren kan give en samlet redegørelse for den alvorlige datalæk fra Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 11.01.2017 Besvaret Samrådsspørgsmål

EUU alm. del

Samrådsspørgsmål F

2016-17

Spm. om politiets søgninger i Schengens database i 2015, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.01.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 51

2016-17

Spm. om, hvor mange timer politiet anvender hver dag på søgninger i Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.01.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 52

2016-17

Spm. om hvor mange kriminalsager der er blevet opklaret i Europol de seneste seks år, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 10.01.2017 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 53

2016-17

Spm. om oversendelse af den arbejdsplan som regeringen vil udarbejde hen over julen 2016, med henblik på at få aftalen om Danmarks tilknytning til Europol sikkert gennem EU-processen, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 21.12.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 47

2016-17

Spm. om, hvorvidt drøftelsen på rådsniveau vedr. den europæiske anklagemyndighed også omhandler Europols fremtidige rolle, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 06.12.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 14

2016-17

Samrådsspørgsmålet er trukket tilbage. 02.12.2016 Tilbagetaget Samrådsspørgsmål

EUU alm. del

Samrådsspørgsmål B

2016-17

Spm. om søgninger der er etableret i Europol Information System (EIS) ved grænsekontrolstederne siden etableringen, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 30.11.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 11

2016-17

Spm. om hvilke overvejelser der lå bag etableringen af muligheden for at søge i Europol Information System (EIS) direkte fra grænsekontrollerne, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 30.11.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 12

2016-17

Spm. om Storbritanniens ”opt in” i Europol-samarbejdet i lyset af Brexit, til udenrigsministeren 30.11.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 13

2016-17

Hvad er baggrunden for, at regeringen ikke har villet udnytte det forhold, at Storbritannien og Danmark pr. 1. maj 2017 står i samme situation, for så vidt angår spørgsmålet om det overstatslige Europol, idet Storbritannien ikke agter at benytte landets mulighed for at tilvælge et overstatsligt Europol, ved eksempelvis at forhandle sammen med Storbritannien om en ordning, under hvilken Storbritannien og Danmark kan forblive tilknyttet Europol? 27.10.2016 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 137

2016-17

Finder udenrigsministeren, at mulighederne for Danmark for at opnå en aftale om Europolmedlemskab vil kunne styrkes ved, at ministeren tager kontakt til sine kolleger Boris Johnson og David Davis, så Danmark og Storbritannien dermed fremadrettet forhandler samlet om Europol? 27.10.2016 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 139

2016-17

Spm. om, hvor mange oplysninger Storbritannien har trukket fra EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 18.10.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 5

2016-17

Spm. om hvor mange oplysninger Storbritannien har bidraget med til EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 18.10.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 6

2016-17

Spm. om hvor mange oplysninger Danmark har bidraget med til EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 18.10.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 7

2016-17

Spm. om hvor mange oplysninger Danmark har trukket fra EIS, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 18.10.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 8

2016-17

Spm. om karakteren af samarbejde mellem Europol og tredjelandes myndigheder som angivet i forordning om Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 17.10.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 10

2016-17

Spm. om baggrunden for, at Hviderusland, Andorra og Vatikanstaten ikke har en operationel aftale med Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 05.10.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 1

2016-17

Spm. om statsministerens redegørelse fra det uformelle topmøde i Bratislava vedr. det danske ønske om en parallelaftale med Europol, til statsministeren, kopi til udenrigsministeren 30.09.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 9

2015-16

Spm. om, hvilke initiativer regeringen har taget for aktivt at sikre en dansk parallelaftale om Europol, til udenrigsministeren 19.08.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 136

2015-16

Spm. om, hvilke initiativer regeringen har taget for aktivt at sikre en dansk parallelaftale om Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 19.08.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 137

2015-16

Spm. om visumfrihed for et tredjeland, til udlændinge-, integrations- og boligministeren 17.05.2016 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 85

2015-16

Spm. om, hvorfor Danmark i 2014 stod for hele 19 pct. af søgningerne i Europols database EIS, når Danmark kun udgør ca. 1 pct. af EU’s borgere, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 13.11.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 11

2015-16

Spm. om hvor mange forbrydere der er fanget og domfældt i Danmark i de seneste 3 år på grund af oplysninger fra Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 13.11.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 8

2015-16

MFU spm. om, hvor mange gange Europol har udleveret oplysninger om danske borgere til tredjelande, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 05.11.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 129

2015-16

MFU spm. om, hvor mange gange Norge har fået afslag på anmodninger om opslag i Europols databaser, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 05.11.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 130

2015-16

Spm. om, hvor mange søgninger Danmark har udført i EIS i 2014, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 20.10.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 46

2015-16

Spm. om, hvad forklaringen er på, at Danmark står for hele 19 pct. af søgningerne i EIS, når Danmark kun udgør omkring 1 pct. af EU's borgere, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 20.10.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 47

2015-16

Spm. om antallet af søgninger i EIS i forhold til omfanget af kriminalitet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 20.10.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 48

2015-16

Spm. om ministerens vurdering af sammenhængen mellem enkelte landes søgninger i EIS og kriminaliteten i de pågældende lande vedrørende de forbrydelser, som Europol beskæftiger sig med, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 20.10.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 49

2015-16

Spm. om, hvorvidt forslaget til ny Europolforordning bevirker, at de eksisterende samarbejdsaftaler mellem Europol og tredjelande (f.eks. Norge) skal revideres, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 09.10.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 1

2015-16

Spm. om, hvordan regeringen forventer, at det gældende retsgrundlag vedrørende Europol vil blive ophævet for Danmark, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 09.10.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 2

2015-16

Spm. om karakteren af samarbejdet mellem Europol og tredjelandes myndigheder, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 09.10.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 3

2015-16

Spm. om Danmarks muligheder for at indgå en parallelaftale vedrørende Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 09.10.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 15

2015-16

MFU spm. om, hvor mange danske borgeres oplysninger der ligger tilgængelige i EIS eller andre Europolsystemer, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 09.10.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 16

2015-16

MFU spm. om en udførlig status på forhandlingerne om Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 09.10.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 17

2015-16

MFU spm. om, hvilke beføjelser Europol har, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 09.10.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 18

2015-16

MFU spm. om, hvordan Europol som myndighed kontrolleres, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 09.10.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 19

2015-16

MFU spm. om, hvilke data om borgere Europol har adgang til, og hvilke krav der stilles til opbevaring og databeskyttelse, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 09.10.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

L 29

Spørgsmål 20

2015-16

Spm. om, hvorvidt forslaget til ny Europolforordning bevirker, at de eksisterende samarbejdsaftaler mellem Europol og tredjelande (f.eks. Norge) skal revideres, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.09.2015 Ikke besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 5

2014-15 (2. samling)

Spm. om, hvordan regeringen forventer, at det gældende retsgrundlag vedrørende Europol vil blive ophævet for Danmarks vedkommende, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.09.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 6

2014-15 (2. samling)

Spm. om ministerens redegørelse af karakteren af samarbejde mellem Europol og tredjelandes myndigheder, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 22.09.2015 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 7

2014-15 (2. samling)

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt ministeren har taget eller påtænker at tage initiativ til at undersøge, om Danmark kan fortsætte med at være medlem af Europol efter den gældende rammeafgørelse, selv om den ophæves og erstattes af en forordning, som det fremgår af notatet »Ophævelse af EU-retsakter i forbindelse med vedtagelsen af nye EU-retsakter« fra Udenrigsministeriet og Justitsministeriet? 19.12.2014 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 516

2014-15 (1. samling)

Spm. om Justitsministeriets kendskab til tekniske aspekter af en eventuel parallelaftale i forhold til Europol 13.11.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 25

2014-15 (1. samling)

Spm. om hvor lang tid det tager at få en samarbejdsaftale med Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 30.10.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 12

2014-15 (1. samling)

Spm. om opfølgning på ministerens svar på spørgsmål 2 om en evt. parallelaftale om Europol-forordningen, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 26.05.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 4

2013-14

Samrådsspm. om, hvorfor der endnu ikke er kommet svar på spørgsmål stillet af Karsten Lauritzen på Europaudvalgets møde 28/2-14 og skriftligt 3/3-14, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 02.05.2014 Besvaret Samrådsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Samrådsspørgsmål B

2013-14

Spm. om redegørelse for konsekvenserne, såfremt Danmark ikke længere kan deltage i Europol-samarbejdet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren. 28.04.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 3

2013-14

MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at Danmark i en periode efter vedtagelse af forordningen vil ryge ud af Europolsamarbejdet, selvom den danske regering ønsker at forhandle en parallelaftale om deltagelse i Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 03.03.2014 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 2

2013-14

Vil det efter ministerens opfattelse gavne Danmarks efterforskning af kriminalitet begået i Danmark af udenlandske kriminelle, såfremt Danmark bliver udelukket af det europæiske politisamarbejde, EUROPOL? 05.12.2013 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 602

2013-14

Vil det efter ministerens opfattelse gavne Danmarks efterforskning af handel med mennesker, der opholder sig i Danmark, såfremt Danmark bliver udelukket af det europæiske politisamarbejde, EUROPOL? 05.12.2013 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 603

2013-14

Spm. om antallet af sager, der er blevet igangsat på baggrund af Europols strategiske analyser i henholdsvis 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 og antal sager, hvor Europol har udøvet operationel støtte i et medlemsland i henholdsvis 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012, til justitsministeren, kopi til europaministeren 10.04.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Spørgsmål 1

2012-13

Samrådsspm. om de konsekvenser, det vil have for Danmark, at Danmark ikke kan deltage i vedtagelsen af forslag til forordningen for Europol, til justitsministeren, kopi til europaministeren 04.04.2013 Besvaret Samrådsspørgsmål

KOM (2013) 0173

Samrådsspørgsmål A

2012-13