Retsudvalget 2013-14
KOM (2013) 0173
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0.
EUK
14. maj 2014
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Europol
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Justitsministe-
riets besvarelse af spørgsmål nr. 2 ad KOM (2013) 0173 af den 3. marts
2014 vedrørende Europol.
Martin Lidegaard