Retsudvalget 2013-14
KOM (2013) 0173
Offentligt
1369187_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Europaudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
14. maj 2014
Politikontoret
Lene Steen
2014-0032-1276
1149935
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 3 (KOM (2013) 0173), som
Folketingets Europaudvalg har stillet til justitsministeren den 28. april
2014. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Ellemann-Jensen (V).
Karen Hækkerup
/
Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 3 (KOM (2013) 0173) fra Folketingets Europaudvalg:
”Ministeren bedes redegøre for konsekvenserne, såfremt Dan-
mark ikke længere kan deltage i Europol-samarbejdet.”
Svar:
For en nærmere redegørelse for de konsekvenser, som det i givet fald vil
have for Danmark, hvis Danmark ikke længere kan deltage i Europol-
samarbejdet, henvises til Justitsministeriets besvarelse af 13. februar 2014
af spørgsmål nr. 280 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
2