Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14
KOM (2013) 0550
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0.
EUK
13. maj 2014
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Erhvervs- og
Vækstministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 6 ad KOM (2013) 0550 af
14. april 2014 vedrørende interbankgebyrer for kortbaserede betalings-
transaktioner.
Martin Lidegaard