Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kro...

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  Afgørelse 2013/523/EU
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til afgørelse/beslutning

KOM20130673.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
01.10.2013
Dokumenttype:
Forslag til afgørelse/beslutning
Procedurenummer:
NLE/2013/0321
Beslutningsprocedure:
Ikke-lovgivningsmæssig procedure - NLE
Retsgrundlag:
Art. 217 TEUF, Art. 218, stk. 6, litra a) TEUF, Art. 218, stk. 8 TEUF, Tiltrædelsesakten (HR) art. 6, stk. 2
EU's databaser om forslaget
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik