Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14
L 131 Bilag 8
Offentligt
1368135_0001.png
Folketingets Udvalg for Udlændingeog IntegrationspolitikFolketingetChristiansborg1240 København K
Udlændingeafdelingen
Dato:Kontor:
12. maj 2014Kontoret for Humanitærtophold og udsendelserSagsbeh: Sasha Maria BaronSagsnr.: 2013-949-0252Dok.:1164888
Regeringen fremsatte den 5. februar 2014 lovforslag nr. L 131 om ændringaf udlændingeloven (Ændring af reglerne om afvisning m.v. til gennemfø-relse af direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i med-lemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligtophold (udsendelsesdirektivet) m.v.)Lovforslaget blev 1. behandlet den 18. februar 2014 og 2. behandlet den29. april 2014.
Vedhæftet sendes ændringsforslag nr. 2 til lovforslag nr. L 131.
Karen Hækkerup/Thomas Tordal-Mortensen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk