L 181 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning.
(Kapacitet til destruktion af farligt affald og flytning af VVM-kompetence til regionsrådet m.v.).
Af: Miljøminister 2001 Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 1

Af:
Per Clausen (EL)
Til:
miljøminister 2001 Kirsten Brosbøl (S)
Dato:
05-05-2014
Samling:
2013-14
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren oversende den tværministerielle arbejdsgruppes afsluttende rapport eller notat, som ligger til grund for lovforslaget?

Endeligt svar

Dokumentdato:
13-05-2014
Modtaget:
13-05-2014
Omdelt:
13-05-2014

Fil(er)

Titel
L 181 - 2013-14 - Spørgsmål 2: Spm. om at oversende de analyser, der ligger til grund for den tværministerielles anbefalinger om størrelsen af den kapacitet, der er behov for og om den forventede udgift til forsyningspligten, til miljøministeren 05.05.2014
L 181 - 2013-14 - Spørgsmål 3: Spm. om, hvilke alternative løsninger har været overvejet til sikring af den fornødne kapacitet til destruktion af farligt affald udover at indgå en aftale med et eller flere private firmaer, til miljøministeren 05.05.2014
L 181 - 2013-14 - Spørgsmål 4: Spm. om ministeren forventer, at det over de kommende år vil være muligt at genanvende en stadig større mængde af det affald, der i dag betegnes som farligt affald, der kræver særlig destruktion, til miljøministeren 05.05.2014
L 181 - 2013-14 - Spørgsmål 5: Spm., om ministeren vil justere forsyningspligten, således at den aftalte kapacitet kan justeres i lyset af udviklingen i mængden af farligt affald, til miljøministeren 05.05.2014
L 181 - 2013-14 - Spørgsmål 6: Spm., om det er muligt at indgå aftaler med nabolande, der vil gøre det muligt at håndtere en akut opstået belastning med farligt affald som følge af en ulykke eller lignende, så Danmark og vore nabolande ikke alle vil have behov for at etablere en overkapacitet til forbrænding af farligt affald, til miljøministeren 05.05.2014
L 181 - 2013-14 - Spørgsmål 7: Spm., om ministeren vil oplyse om den kapacitet som virksomhederne får pligt til at stille til rådighed til destruktion af farligt affald kan anvendes til destruktion af farligt affald fra andre lande, hvis der er dansk overskudskapacitet, til miljøministeren 05.05.2014
L 181 - 2013-14 - Spørgsmål 8: Spm. om de anlæg, der skal anvendes til destruktion af farligt affald, kan anvendes til anden form for affaldsforbrænding, hvis der ikke er så store mængder farligt affald som forventet, til miljøministeren 05.05.2014
L 181 - 2013-14 - Spørgsmål 9: Spm. om, hvor stor en mængde farligt affald er destrueret over de sidste 10 år, til miljøministeren 05.05.2014
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik