Grønlandsudvalget 2013-14
L 198 Spørgsmål 39
Offentligt
1371643_0001.png
Grønlandsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
21. maj 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 198
Forslag til lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstil-
ladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt.
Af justitsministeren (Karen Hækkerup)
Spørgsmål 39
Kan den danske regering sætte ILO-konventioner, som vi har tiltrådt, i kraft for
Grønland?
Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 23. maj 2014.
Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Sara Olsvig
formand
1/1