Grønlandsudvalget 2013-14
L 198 Spørgsmål 40
Offentligt
1371645_0001.png
Grønlandsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
21. maj 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 198
Forslag til lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstil-
ladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt.
Af justitsministeren (Karen Hækkerup)
Spørgsmål 40
Hvordan vil eventuelle asylansøgninger for personer, der har fået arbejds- og
opholdstilaldelse efter loven blive behandlet? Hvem bærer udgiften for et evt.
ophold i Danmark?
Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 23. maj 2014.
Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Sara Olsvig
formand
1/1