L 39 Forslag til lov om forbrugeraftaler.
Af: Justitsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Bilag 12

Samling: 2013-14

Betænkning afgivet den 28. november 2013

Dokumentdato:
29-11-2013
Modtaget:
29-11-2013
Omdelt:
29-11-2013

Fil(er)

Titel
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1086: Spm. om forbrugerrettighedsdirektivets (2011/83/EU) præambel 19 m.v., til justitsministeren 26.05.2014
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1087: Spm. om forbrugerrettighedsdirektivets (2011/83/EU) præambel 19, at forbrugeren har fortrydelsesret m.v., til justitsministeren 26.05.2014
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1088: Spm. om forbrugeraftaler (L 39 af 9. oktober 2013) punkt 4.7.15.1, at det leverede digitale indhold kan anses for at være en tjenesteydelse m.v., til justitsministeren 26.05.2014
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1089: Spm. om forbrugeraftaler (lov nr. 1457 af 17/12/2013) § 13, stk. 2, fremgår, at den erhvervsdrivende efter aftaleindgåelsen skal give forbrugeren en bekræftelse af aftalen på et varigt medium m.v., til justitsministeren 26.05.2014
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1090: Spm. om præambel 19 til forbrugerrettighedsdirektivet (2011/83/EU)m.v., til justitsministeren 26.05.2014
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1091: Spm. om at redegøre for sammenhængen i lov om forbrugeraftaler (lov nr. 1457 af 17/12/2013) mellem § 11, stk. 1, hvor det ikke er et krav, at oplysningerne i § 8, stk. 1 gives på et varigt medium og § 13, stk. 2m.v., til justitsministeren 26.05.2014
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1092: Spm. om forbrugerrettighedsdirektivets (2011/83/EU) artikel 8, stk. 7, litra b, jf. artikel 16, litra m, at forbrugeren ikke har fortrydelsesret ved køb af digitalt indhold m.v., til justitsministeren 26.05.2014
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1093: Spm. om forbrugerrettighedsdirektivets (2011/83/EU) artikel 7, stk. 2 er korrekt implementeret i forhold til forbrugeraftalelovens krav m.v., til justitsministeren 26.05.2014
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1094: Spm. om forbrugerrettighedsdirektivets (2011/83/EU) artikel 8, stk. 8, at hvis en forbruger ønsker, at udførelsen af en tjenesteydelse skal påbegyndes, inden fortrydelsesretten udløber, jf. artikel 9, stk. 2 m.v., til justitsministeren 26.05.2014
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1095: Spm. om forbrugerrettighedsdirektivets (2011/83/EU) artikel 16, litra a (undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret), at medlemsstaterne må ikke give mulighed for at udøve fortrydelsesret fsva. tjenesteydelser m.v., til justitsministeren 26.05.2014
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1096: Spm. om hensigten med lov om forbrugeraftaler (lov nr. 1457 af 17/12/2013) m.v., til justitsministeren 26.05.2014
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1097: Spm. om at redegøre for forskellen mellem digitalt indhold og tjenesteydelser i relation til levering af musik, film og andet tv-indhold, til justitsministeren 26.05.2014
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1098: Spm. om at oplyse, hvorvidt aftaler om digitalt indhold er omfattet af § 28 i lov om forbrugeraftaler (lov nr. 1457 af 17/12/2013), til justitsministeren 26.05.2014
REU, Alm.del - 2013-14 - Spørgsmål 1099: Spm. om at oplyse, hvorledes muligheden i præambel 28 i forbrugerrettighedsdirektivet (2011/83/EU) for at indføre en bagatelgrænse, til justitsministeren 26.05.2014
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik