Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 92 Spørgsmål 20
Offentligt
1327156_0001.png

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Til:

Dato:

Fødevareministeren27. januar 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 92

Forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Ændring af bestemmelsen omskambid, optagning af strejfende hunde m.v.).Af fødevareministeren (Karen Hækkerup)

Spørgsmål 20

Kan ministeren oplyse, om det er muligt ud fra en visuel bedømmelse at fast-slå en hunds race?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Dennis.Flydtkjaer@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
René Christensenformand
1/1