Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 92
Offentligt
1334273_0001.png
Folketingets Udvalg for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri
København,13. februar 2014Sagsnr.: 23643Dok.nr.: 631830

Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 20 til L 92 stillet den 27. januar

2014efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Spørgsmål nr. 20:

”Kan ministeren oplyse, om det er muligt ud fra en visuel bedømmelse at fastslå en hunds race?”

Svar:

Det er ikke muligt med sikkerhed at fastslå en hunds raceudelukkende ud fra en visuelbedømmelse.Dette er beskrevet i vejledningen om hundelovens forbudsordning1. Heraf fremgår detendvidere,hvilken dokumentation besidderen kan fremlægge om hunden for at bevise hundens race ellertype.
Dan Jørgensen
/ Cecilie Heerdegen Leth
1
Vejledning nr. 59. af 21. juni 2010 om hundelovens forbudsordning
Ministeriet for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri
Slotsholmsgade 12DK-1216 København K
Tel +45 33 92 33 01Fax +45 33 14 50 42
fvm@fvm.dkwww.fvm.dk